Action (bộ cơ) - Từ điển piano

Từ điển piano - Bộ cơ piano là một hệ thống máy móc để liên động các phím và các dây đàn. Nó điều khiển cách cây piano đáp ứng lại sự nhấn phím.     Bộ cơ piano (action) của đàn piano cơ thông minh  The ONE S28 Bộ cơ piano là một hệ thống...

Bechstein - Từ điển piano

Hãng sản xuất piano Bechstein được thành lập ngày 1 tháng 10 năm 1853 bởi Carl Bechstein tại Berlin, Đức. Hãng sản xuất piano Bechstein được thành lập ngày 1 tháng 10 năm 1853 bởi Carl Bechstein tại Berlin, Đức. Carl Bechstein khởi xướng việc chế tạo một loại piano mà có thể đáp ứng được những yêu cầu to lớn...

Bluthner - Từ điển piano

The Piano Book của Gerard Bede Carter là một viên ngọc quý ít người biết đến, dịch giả Nhật Nguyệt tìm thấy dịch ra tiếng Việt, đặt nhan đề là Từ điển piano. Xét thấy đây là một tác phẩm quý chúng tôi đã tìm đến với tác giả ngỏ ý truyền bá tác phẩm nền đến với những người trót yêu piano.

Bosendorfer - Từ điển piano

The Piano Book của Gerard Bede Carter là một viên ngọc quý ít người biết đến, dịch giả Nhật Nguyệt tìm thấy dịch ra tiếng Việt, đặt nhan đề là Từ điển piano. Xét thấy đây là một tác phẩm quý chúng tôi đã tìm đến với tác giả ngỏ ý truyền bá tác phẩm nền đến với những người trót yêu piano.

Broadwood - Từ điển piano

The Piano Book của Gerard Bede Carter là một viên ngọc quý ít người biết đến, dịch giả Nhật Nguyệt tìm thấy dịch ra tiếng Việt, đặt nhan đề là Từ điển piano. Xét thấy đây là một tác phẩm quý chúng tôi đã tìm đến với tác giả ngỏ ý truyền bá tác phẩm nền đến với những người trót yêu piano.