Thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB (Piano For Leisure)

Đăng bởi Admin Harmony
Thứ Fri,
15/02/2019

Hiện tại chỉ có một loại bài kiểm tra cho giáo trình Piano for Leisure.  Bài kiểm tra cho giáo trình Piano for Leisure từ Sơ khảo đến Lớp 8 có ba phần

1. Kiểm tra kỹ năng (Technical work);

2. Bài biểu diễn (Repertoire)

3. Kiến thức chung (General Knowledge), kiểm tra Nghe (Aural tests) và Thị tấu (Sight-reading)

Dưới đây là tóm tắt các yêu cầu cho từng phần:

VỠ LÒNG VÀ LEVEL 1

I. Kiểm tra kỹ năng - Technical work

Thí sinh cần trình bày gam(scales) và hợp âm rải (arpeggios) như đã được nêu trong tài liệu giáo trình Piano for Leisure. Thí sinh cần trình bày tất cả các gam và hợp âm rải theo trí nhớ.

1. Bài biểu diễn - Repertoire: Thí sinh phải trình bày ba tác phẩm khi thi 

● Chọn cả ba tác phẩm từ sách Series 1 Piano for Leisure, Series 2 Piano for Leisure, Series 3 Piano for Leisure, Series 4 Piano for Leisure và danh sách hướng dẫn, hoặc

● Chọn hai tác phẩm từ sách Series 1 Piano for Leisure, Series 2 Piano for Leisure, Series 3 Piano for Leisure, Series 4 Piano for Leisure, từ danh sách hướng dẫn và một tác phẩm tự chọn (Own choice). Các tác phẩm thí sinh tự chọn để trình bày khi kiểm tra phải có cùng tiêu chuẩn với các tác phẩm còn lại trong chương trình kiểm tra. Giáo viên và thi sinh phải có trách nhiệm đảm bảo việc này.

2. Các thí sinh tham dự phần thi Piano  For Leisure phải chọn thực hiện một trong hai phần thi: Thi nghe (Aural test) hoặc Thị tấu (Sight reading). Tất cả các thí sinh phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức chung.

II. Kiểm tra nghe (Aural tests) - kiểm tra Trường độ (Time), nhịp điệu (Rhythm) và cao độ (Pitch)

III. Thị tấu (Sight reading) – thí sinh phải thị tấu một bài tập ngắn có độ khó phù hợp.

IV. Kiến thức chung (General knowledge) – Bằng cách tham khảo tổng phổ của từng tác phẩm trong Danh sách, thí sinh cần gọi tên và / hoặc giải thích bất kỳ ghi chú, dấu lặng, dấu hiệu âm nhạc, thuật ngữ, tiêu đề và giọng của bản nhạc.

LEVEL 2 ĐẾN 8

I. Kiểm tra kỹ năng - Technical work
Thí sinh cần trình bày gam (scales) và hợp âm rải (arpeggios) như đã được nêu trong tài liệu giáo trình Piano for Leisure. Thí sinh cần trình bày tất cả các gam và hợp âm rải theo trí nhớ.

1. Bài biểu diễn - Repertoire

Thí sinh phải trình bày ba tác phẩm khi thi.

● Chọn cả ba tác phẩm từ sách Series 1 Piano for Leisure, Series 2 Piano for Leisure, Series 3 Piano for Leisure, Series 4 Piano for Leisure và danh sách hướng dẫn, hoặc

● Chọn hai tác phẩm từ sách Series 1 Piano for Leisure, Series 2 Piano for Leisure, Series 3 Piano for Leisure, Series 4 Piano for Leisure, từ danh sách hướng dẫn và một tác phẩm tự chọn (Own choice). Các tác phẩm thí sinh tự chọn để trình bày khi kiểm tra phải có cùng tiêu chuẩn với các tác phẩm còn lại trong chương trình kiểm tra. Giáo viên và thi sinh phải có trách nhiệm đảm bảo việc này.

2. Các thí sinh tham dự phần thi Piano for Leisure phải chọn thực hiện một trong hai phần thi: Thi nghe (Aural test) hoặc Thị tấu (Sight reading). Tất cả các thí sinh phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức chung.

II. Kiểm tra nghe (Aural tests) - Tham khảo yêu cầu về Kiểm tra nghe ở đầu văn bản giáo trình.

III. Thị tấu (Sight reading) – thí sinh phải thị tấu một bài tập ngắn có độ khó phù hợp.

IV. Kiến thức chung (General Knowledge): Tham khảo yêu cầu về Kiểm tra Kiến thức chung ở đầu văn bản giáo trình.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: