Thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB (Level 7-8) (Toàn Diện)

Đăng bởi Admin Harmony
Thứ Fri,
15/02/2019

Tất cả những gì thí sinh cần biết về thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB (Level 7-8) (Toàn Diện)

CẤP 7 & 8 (LEVEL 7 & 8)

1. Bài tập kỹ năng (Technical Work)

Bao gồm các bài tập kỹ năng, gam (scales) và hợp âm rải (arpeggios) như được nêu trong giáo trình AMEB Technical Work Level 2(2018). Bài tập kỹ năng có thể bao gồm đọc nhạc; cũng như trình bày gam (scale), hợp âm rải (arpeggios), vòng hợp âm (chord progression) theo trí nhớ khi được yêu cầu.

2. Bài biểu diễn (Repertoire)

Trình bày bốn bài biểu diễn, mỗi bài được chọn từ một trong bốn Danh sách A, B, C và D. Các bài biểu diễn này có thể được rút ra từ giáo trình AMEB Piano Series 17, Series 18 hoặc trong phần danh sách hướng dẫn của tài liệu giáo trình.

Giáo trình Lớp 7 cũng yêu cầu thí sinh phải thể hiện hai bản nhạc thuộc "Danh sách bổ sung". Các tác phẩm trong danh sách này có thể là bất kỳ bản nhạc nào có giá trị giáo dục tương tự với các tác phẩm trong giáo trình cho lớp đó - bao gồm cả các tác phẩm hiện không có trong giáo trình. Lớp 8 không có yêu cầu này.

3. Kiểm tra nghe (Aural Tests)

Bao gồm các bài kiểm tra về Cao độ (Pitch), Hòa âm (Harmony, Trí nhớ (Memory) và Thị tấu (Sight-reading) - thí sinh cần phải thị tấu một bài tập ngắn có độ khó phù hợp.

4. Kiến thức chung (General Knowledge)

Bằng cách tham khảo tổng phổ của từng bản nhạc trong danh sách, thí sinh cần phải đọc tên và/hoặc giải thích các nốt nhạc, dấu lặng, các dấu hiệu âm nhạc, thuật ngữ, tên bản nhạc và giọng của bản nhạc đó; xác định các chỗ đổi giọng (trên bản nhạc) hoặc giải thích các loại tổ chức âm (tonal organisations) khác, ví dụ như atonal, pentatonic, toàn tông; và giải thích hình thức của tác phẩm thông qua phân tích cấu trúc chi tiết. Nếu tác phẩm là một phần được trích từ một tác phẩm lớn hơn, các thí sinh cần nêu ngắn gọn các kiến thức về mối quan hệ giữa tác phẩm này và các phần khác của tác phẩm gốc. Các thí sinh cũng cần nắm được kiến thức về thời kỳ tác phẩm ra đời và phong cách của tác phẩm; kiến thức về nhà soạn nhạc, ảnh hưởng và các các tác phẩm khác của nhà soạn nhạc này; cũng như các thể loại âm nhạc khác tiêu biểu của thời kỳ.

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: