Thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB - Kiểm tra bài biểu diễn (Repertoire examination)

Đăng bởi Admin Harmony
Thứ Fri,
15/02/2019

Thí sinh dự thi sơ cấp đến lớp 8 có thể lựa chọn hoàn thành bài kiểm tra biểu diễn (Repertoire exam) thay vì bài kiểm tra toàn diện (Comprehensive exam).

Các bài kiểm tra biểu diễn không có kiểm tra kỹ năng (Technical work), Thị tấu (sight reading), kiểm tra kỹ năng nghe (aural test) và kiến thức chung (General knowledge).

SƠ CẤP ĐẾN LỚP 4 (CẤP 1) - KIỂM TRA BÀI BIỂU DIỄN

● Thí sinh phải chuẩn bị 4 tác phẩm (3 tác phẩm thuộc Danh sách + 1 tác phẩm Lựa chọn riêng) để trình bày khi thi:

● Các ứng viên phải chọn một tác phẩm từ mỗi Danh sách A, B và C từ sách AMEB Piano Series 17, Series 18 hoặc danh sách trong tài liệu giáo trình. Ngoài ra, các thí sinh phải chuẩn bị một bài biểu diễn tự chọn.

Các bài thi tự chọn có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào được liệt kê trong giáo trình của lớp đó. Các bài thi tự chọn cũng có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào không được liệt kê trong giáo trình, nhưng có độ dài và giá trị giáo dục tương tự với các tác phẩm khác ● được nêu trong danh sách giáo trình.

LỚP 5 ĐẾN LỚP 8 (CẤP 2) - KIỂM TRA BÀI BIỂU DIỄN

● Thí sinh phải chuẩn bị 5 tác phẩm (3 tác phẩm trong Danh sách + 2 tác phẩm Lựa chọn riêng co the lay tu series 1, 2, 3, 4 để trình bày khi thi:

● Thí sinh phải chọn một tác phẩm từ ba danh sách khác nhau trong toàn bộ giáo trình cho lớp đó. tức là một tác phẩm từ mỗi Danh sách A, B và C, hoặc A, C, và D, hoặc A, B và D, hoặc B, C và D. Ngoài ra, các ứng cử viên phải chuẩn bị hai tác phẩm tự chọn (Own choice works).

● Các tác phẩm tự chọn có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào được liệt kê trong giáo trình đầy đủ cho lớp đó. Các tác phẩm tự chọn cũng có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào không được liệt kê trong giáo trình, nhưng có độ dài và giá trị giáo dục tương tự với các tác phẩm khác được nêu trong danh sách giáo trình.

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: