Thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB Bài Biểu Diễn

Tất cả những gì thí sinh cần biết về thi Chứng Chỉ Âm Nhạc Quốc Tế AMEB Bài Biểu Diễn "Certificate of Performance" - (Toàn diện)

1. BÀI BIỂU DIỄN C

Thí sinh nên chuẩn bị bài thi có nội dung cân bằng và đa dạng, không dưới 25 phút và không quá 35 phút, bao gồm cả các thời gian trống giữa các tác phẩm. Phải có một tác phẩm được chọn từ một trong bốn Danh sách A, B, C và D, phần còn lại của chương trình được lấy từ Danh sách A, C hoặc D theo lựa chọn của thí sinh. Không yêu cầu mua sách AMEB cho cấp độ Certificate of Performance.

Việc lựa chọn các tác phẩm cho phần thi phải đảm bảo sự đa dạng: các bài thi phải thể hiện ít nhất ba phong cách và/hoặc giai đoạn lịch sử.

2. KIẾN THỨC CHUNG (GENERAL KNOWLEDGE)

Bằng cách tham khảo tổng phổ của từng bản nhạc trong danh sách, thí sinh cần phải:

● Đọc tên và/hoặc giải thích các nốt nhạc, dấu lặng, các dấu hiệu âm nhạc, thuật ngữ, tên bản nhạc và giọng của bản nhạc đó;

● Xác định các chỗ đổi giọng (trên bản nhạc) hoặc giải thích các loại tổ chức âm (tonal organisations) khác, ví dụ như atonal, pentatonic, toàn tông (whole tone);

● Giải thích hình thức của tác phẩm thông qua phân tích cấu trúc chi tiết. Nếu tác phẩm là một phần được trích từ một tác phẩm lớn hơn, các thí sinh cần nêu ngắn gọn các kiến thức về mối quan hệ giữa tác phẩm này và các phần khác trong tác phẩm gốc, bao gồm cả tóm tắt về các phần còn lại.

Từ tổng phổ của từng bản nhạc, hoặc bằng cách tham khảo các đặc điểm chung không thể hiện trên tổng phổ, thí sinh có thể được yêu cầu trình bày:

● Kiến thức về thời kỳ và phong cách của tác phẩm;

● Kiến thức về các thể loại nhạc khác điển hình của thời kỳ đó - không nhất thiết phải gắn liền với một nhạc cụ cụ thể, ví dụ: nhạc hòa tấu, nhạc hợp xướng; và

● Kiến thức về các nhà soạn nhạc của từng tác phẩm được trình bày, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến tác phẩm của các nhà soạn nhạc này cũng như họ đã chịu ảnh hưởng từ những ai.

Viết bình luận