(P53) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

5. Chơi nhanh: Âm giai, Arpeggio, và Âm giai đồng chuyển (Chromatic Scales) (Fantaisie Impromptu của Chopin và Chương thứ ba Sonata Moonlight của Beethoven)

d.  Các Âm giai: Nguồn gốc, Thuật ngữ và những sự Phân ngón (tiếp theo)

Nhưng chủ âm-tonic của nó [âm giai thứ tương ứng] chuyển lên nốt thứ sáu của âm giai trưởng tương ứng. Tôi cho rằng sẽ dễ nhớ điều này hơn như một quãng ba thứ xuống thay vì một quãng sáu lên. Theo đó, âm giai G major có chủ âm-tonic của nó ở E và bộ khoá là F#, và được gọi là E thứ (tương ứng-relative). Một loại thứ khác là thứ giai điệu - melodic minor; nó được tạo thành bằng cách nâng các nốt thứ sáu và thứ bảy của thứ tương ứng- relative minor lên một bán cung-semitone chỉ trong chiều đi lên; còn trong chiều đi xuống thì không đổi. Loại âm giai thứ thứ ba, loại âm giai thứ mà được sử dụng phổ biến nhất, là thứ hoà âm- harmonic minor. Âm giai này được tạo từ âm giai thứ tương ứng-relative bằng cách nâng nốt thứ bảy [của âm giai thứ tương ứng] lên một bán cung.

Phân ngón cho các âm giai thứ hoà âm được biểu thị trong Bản 1.III.5.b (cột cuối liệt kê nốt được nâng cho âm giai: theo đó A thứ [hoà âm] là ABCDEFG#A, và âm giai trưởng tương ứng của nó là C major). Như đã nói từ đầu, chẳng có gì bí ẩn về các âm giai hết; chúng đơn giản là các sáng tạo của con người cho sự thuận tiện -- hệt như một cái khung sườn trên đó mắc âm nhạc của bạn. do đó, bạn có thể sáng tạo bất cứ số lượng nào của chúng, và các âm giai được kê ở đây, mặc dù là được sử dụng rộng rãi nhất, thì không hề là các âm giai duy nhất.
Chúng ta có thể không bao giờ chơi các âm giai cực tốt. Khi luyện tập các âm giai, hãy luôn gắng hoàn thiện một cái gì đó -- mượt mà hơn, rõ ràng hơn, nhanh hơn. Hãy làm hai bàn tay lướt êm, hãy khiến âm giai ấy hát lên; hãy gia thêm màu sắc,  uy lực hoặc một vẻ của sự khích động. Hãy dừng tập ngay khi bạn bắt đầu mất sự tập trung. Chẳng hề có cái gì như là một tốc độ tối đa trong lối chơi song song (parallel playing). Do đó, bạn có thể duy trì sự gia tăng tốc độ và sự chính xác suốt đời mình -- điều mà có thể khá thú vị, và chắc chắn sẽ gây nghiện. Nếu bạn muốn biểu diễn tốc độ cho một thính giả, bạn có thể làm điều đó bằng sử dụng các âm giai  và arpeggio chí ít cũng tốt như bằng cách biểu diễn bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào.

 

Soạn giả: Chuan C. Chang (nhà khoa học)

Dịch giả: Nhật Nguyệt (thi sĩ)

Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn bài viết thuộc bản quyền Harmony Co., Ltd

 >>Xem tiếp:

5. Chơi nhanh: Âm giai, Arpeggio, và Âm giai đồng chuyển (Chromatic Scales)

a.  Âm giai- Scales: Ngón cái tréo/luồn bên dưới -Thumb Under (TU), Ngón cái tréo bên trên- Thumb Over (TO).

b.  Động tác TO, Giải thích và Video

c.  Luyện tập TO: Tốc độ, Động tác Glissando

d.  Các Âm giai: Nguồn gốc, Thuật ngữ và những sự Phân ngón

Bảng  1.III.5.a Các Âm giai trưởng chiều lên

Bảng  1.III.5.b Các Âm giai thứ hoà âm chiều lên

e. Hoà âm rải-Arpeggio.

f.  Đẩy-Thrust và Kéo-Pull, Chương 3, Sonata Moonlight của Beethoven.

g.  Ngón cái: ngón đa năng linh hoạt nhất

h.  Các âm giai bán cung (Chromatic Scale) nhanh.   

(P54) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P55) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P56) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P57) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P58) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

 

 

Viết bình luận