(P97) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

7. Các bài tập 

g.  Bài tập dan/duỗi cơ (Stretching)  và các bài tập khác.  

Hầu hết các bài tập dan cho các bắp cơ lớn của cơ thể là hữu ích (xem Bruser). Để duỗi các cơ gấp [flexor muscle] (cho các ngón tay): với lòng của một bàn tay, hãy đẩy các ngón của bàn tay kia về phía sau hướng theo tới phần cao nhất của cẳng tay (xem hình, Prokop, tr.75). [Cơ thể/bộ phận cơ thể của] Mọi người có độ mềm dẻo (flexibility) rất khác nhau và một số người sẽ có khả năng đẩy ngược các ngón tay xa tới mực các móng tay chạm vào cánh tay (tức là 180 độ từ vị trí ngón duỗi thẳng ban đầu !), trong khi những người khác chỉ có thể đạt tới chừng 90 độ (tức là, các ngón tay vuông góc với phương ngang của cánh tay). Khả năng duỗi của các cơ gấp suy giảm theo tuổi tác, do đó,  một ý tốt là nên luyện tập duỗi chúng thường xuyên suốt đời nhằm duy trì tính mềm dẻo của chúng. Để luyện tập duỗi các cơ duỗi (extensor muscle), hãy ép lưng của các ngón tay về hướng phần cuối của cẳng tay. Bạn có thể thực hiện các bài tập duỗi cơ này ngay trước khi  "chơi lạnh". 

Có rất nhiều các bài tập trong Sandor & Fink. Các bài tập này là hữu lợi và lý thú vì mỗi bài tập được chọn lọc nhằm điển hình cho một động tác cụ thể của bàn tay. Thêm vào đó,  các động tác bàn tay thường xuyên được minh hoạ, sử dụng các đoạn trích từ các tác phẩm cổ điển của các soạn nhạc gia nổi tiếng.  

h.  Các vấn đề về các bài tập Hanon. 

Kể từ khoảng năm 1900 tới nay, các bài tập của Charles Louis Hanon (1820-1900) vẫn được sử dụng bởi đông đảo những người chơi piano với hy vọng cải thiện kỹ thuật. Hiện có hai trường phái quan điểm: những người cho rằng các bài tập Hanon là hữu ích và những người cho rằng chúng là một sự lãng phí thời gian. Có một "lý do" mà một số người đưa ra cho việc họ sử dụng  Hanon: đó là việc khởi động/ làm ấm hai bàn tay trước khi bắt đầu luyện tập. Tôi ngờ rằng tập quán này đã được phát triển từ sự họ đã học Hanon từ thời kỳ bắt đầu theo học piano, và rằng cũng những người này hẳn sẽ thôi sử dụng Hanon nếu như xưa kia họ không bị thâm nhiễm quá nặng tập quán này.  

Bản thân tôi cũng đã thâm nhiễm tập quán sử dụng các bài tập Hanon vào thời trẻ, nhưng tôi bây giờ kiên quyết đứng vào hàng ngũ Trường phái-Phản-Hanon. Dưới đây, tôi sẽ kê ra một số lý do tại sao như vậy. Czerny, Cramer-Bulow, và các các loại bài tập/bài học liên quan có cùng nhiều điểm bất lợi này. Hanon có lẽ là cái tiêu mẫu hoàn hảo nhất cho sự kiện, rằng các phương pháp bản năng có thể thu hút toàn bộ giới piano vào việc sử dụng các phương pháp mà về cốt tuỷ là vô tích sự, thậm chí là nguy hại. 

(i) Hanon có những tuyên bố đáng kinh ngạc trong sự ông đưa ra những chứng cứ thực nghiệm mà không hề có một logic và giải thích nào. Một ví dụ điển hình là cái nhan đề tập sách bài tập của ông, "Nghệ sĩ Piano Bậc Thầy, trong 60 Bài tập". Lối giới thiệu này chứng minh rằng ông quả cho rằng chúng là các bài tập hữu dụng và do đó được ông soạn ra, một ví dụ điển hình cho "phương pháp/ giải pháp bản năng/trực cảm". Hầu hết  các giáo viên khi đọc cái nhan đề này sẽ đi tới kết luận rằng phương pháp thụ đắc kỹ thuật này là mang tính tài tử/nghiệp dư và sẽ không hiệu quả. Hanon ngụ ý rằng cái khả năng chơi các bài tập này sẽ bảo đảm rằng bạn có thể chơi được bất kỳ cái gì -- đây không chỉ là điều hoàn toàn sai trái, mà còn bộc lộ một sự thiếu hiểu biết kỳ lạ về sự kỹ thuật là gì. Kỹ thuật chỉ có thể học được bằng sự học nhiều tác phẩm khác nhau từ nhiều soạn nhạc gia khác nhau. Không nghi ngờ gì rằng luôn có nhiều nghệ sĩ piano lừng danh mà luôn sử dụng các bài tập của Hanon. Tuy nhiên, tất cả các nghệ sĩ piano cao cấp/tiến bộ đều đồng tình rằng Hanon là không cho sự thụ đắc kỹ thuật, song có thể là hữu dụng cho việc làm ấm/khởi động hoặc duy trì cho hai bàn tay ở tình trạng chơi tốt. Có nhiều tác phẩm cho sự làm ấm/khởi động bàn tay tốt hơn là các bài tập Hanon, chẳng hạn các bản Etude, vô số các tác phẩm của Bach, các bài tập chạy âm giai, và arp. Các kỹ năng cần thiết để chơi bất kỳ một tác phẩm âm nhạc thực thụ nào là khác biệt nhau vô cùng - hầu như là vô tận về số lượng. Sự tin rằng Kỹ thuật có thể thu giảm thành 60 bài tập đã bộc lộ sự thơ ngây của Hanon và bất kì môn đồ nào của ông mà mắc vào sự mê muội ấy.

Soạn giả: Chuan C. Chang (nhà khoa học)

Dịch giả: Nhật Nguyệt (thi sĩ)

Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn bài viết thuộc bản quyền Harmony Co., Ltd

 >>Xem tiếp:

7. Các bài tập 

a.  Giới thiệu: Các bài tập Thuần tuý, Tạo độ mềm dẻo/linh hoạt, và Điều kiện thích nghi. 

b.  Các bài tập nhóm Parallel Set cho sự phát triển kỹ thuật thuần tuý

c.  Cách sử dụng các bài tập Parallel Set (Chương 3, Appassionata-Beethoven)

d.  Các âm giai,  Arpeggio, các bài tập cho sự độc lập ngón và sự nhấc ngón. 

e.  Chơi các hợp âm (rộng), các bài tập dan ngón/lòng bàn tay.

f.  Luyện tập các thao tác Nhảy

g.  Bài tập dan/duỗi cơ (Stretching)  và các bài tập khác. 

h.  Các vấn đề về các bài tập Hanon

i. Luyện tập cho tốc độ.

(P98) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P99) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P100) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P101) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

 

 

Viết bình luận