(P87) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

7. Các bài tập 

b.  Các bài tập nhóm Parallel Set cho sự phát triển kỹ thuật thuần tuý - Intrinsic Technical Development (tiếp theo)

Ngón cái có bốn cách chính để nhấn phím; các ngón khác chỉ có ba cách nhấn. Động tác thứ nhất là động tác ngón - finger motion: với bàn tay bất động, bạn có thể nhấn các phím chỉ bằng động tác ngón, chủ yếu bằng cách  xoay từng ngón ở khớp đốt ngón tay  (“khớp đốt ngón cái” là ở cổ tay). - Động tác thứ hai là động tác cổ tay - wrist motion: với cẳng tay bất động và các ngón tay cứng nhắc [tức là giữ nguyên tư thế-ND], bạn có thể nhấn một phím chỉ bằng động tác cổ tay. Động tác thứ ba là động tác cánh tay-arm motion. Với các ngón tay và cổ tay cứng nhắc [tức là giữ nguyên tư thế-ND],  bạn có thể nhấn ngón tay xuống bằng cánh hạ toàn bộ cẳng tay xuống. Thao tác này khởi từ vai. Động tác thứ tư, mà áp dụng chủ yếu cho ngón cái, là động tác xoay cẳng tay - forearm rotation. Hãy luyện tập từng động tác này riêng rẻ, loại trừ tất cả stress. Trước tiên, luyện tập từng động tác chậm, với cử động/chuyển động rộng, được cường điệu. Kế, tăng tốc bằng cách giảm cử động/chuyển động. Bạn có thể tăng tốc thêm nữa bằng cách phối hợp các động tác trên, bởi vì khi bạn kết hợp chúng, bạn cần các cử động/chuyển động riêng thậm chí nhỏ hơn để hoàn thành cùng cú nhấn phím.  

Hãy thử toàn bộ quy trình này với ngón cái như một ví dụ. Trong tất cả các thao tác sau, hãy duỗi ngón cái ra một cách thoải mái, đừng nhét nó vào bên dưới lòng tay. (1) Động tác ngón cái : Chỉ sử dụng động tác ngón cái khi chơi nhóm bốn nốt -quad, nhấc nó lên cao và nhấn sâu hết mực bạn có thể. Bàn tay, cánh tay, vv, không cử động. Bởi động tác rộng này, bạn chỉ có thể chơi một nốt/giây (đừng bận tâm nếu tốc độ của bạn khác tốc độ này, bởi mỗi người có thể có những con số rất khác nhau  – lý giải cho các con số khác nhau này sẽ được thảo luận bên dưới). Giả dụ rằng động tác ngón cái của bạn tối đa là  chừng 10 cm. Thì, nếu bạn cử động ngón cái của bạn chỉ  5cm – bạn có thể chơi nhanh hơn ! Rồi thử với 3 cm, và tiếp tục đại loại như thế, cho tới các động tác nhỏ nhất mà còn chơi được nốt nhạc. Khi bạn tăng tốc, stress sẽ bắt đầu xuất hiện – đây là tốc độ tối đa của bạn. Không cần thiết để chơi nhanh hơn ở thời điểm này. (2) Động tác cổ tay :  chơi ngón cái bằng cách giữ cố định ngón cái và xoay bàn tay lên xuống quanh trục cổ tay. Động tác tối đa sẽ chừng 10cm,  và khi bạn thu nhỏ động tác này, bạn sẽ có thể gia tăng tốc độ. Tốc độ tối đa bạn có thể chơi với động tác cổ tay mà không bị stress sẽ xấp xỉ bằng tốc độ khi chơi chỉ bằng động tác ngón cái. Giờ hãy kết hợp hai loại động tác (1) và (2); bạn sẽ có thể chơi nhanh hơn tốc độ tối đa khi chơi từng loại động tác riêng rẻ. (3) Động tác cánh tay : giữ cho ngón cái và cổ tay cố định và chơi ngón cái bằng cách sử dụng chỉ cử động lên và xuống của cánh tay. Hãy bắt đầu bằng cách nhấc ngón cái lên cao chừng 10cm, rối gia tăng tốc độ bằng cách thu nhỏ khoảng cách này. Bạn có thể giảm stress bằng một động tác đẩy (thrust motion) của cánh tay với mỗi chùm bốn-quad, bởi vì động tác này tận dụng được các cơ khác nhau cho mỗi cú nhấn phím. Bạn cũng có thể nhấc cổ tay với mỗi chùm quad và giảm được stress nhiều hơn. (4) Xoay cẳng tay: giờ hãy giữ mọi cái cố định và chơi ngón cái bằng cách sử dụng chỉ sự xoay cẳng tay. Vẫn thế, xoay ngón cái cao chừng 10cm và chơi nốt. Hãy gia tăng tốc độ bằng cách thu nhỏ quãng cách này. Về nguyên tắc, bạn cần có khả năng kết hợp tất cả bốn loại động tác trên, và thậm chí kết hợp cả động tác đẩy cánh tay và cổ tay được nhấc, để chơi ở những tốc độ cao nhất khả dĩ. Sự kết hợp quá nhiều động tác như vậy là rất khó; hãy luyện tập nó bằng sự kết hợp từng cặp. Một số người có thể lựa chọn chủ yếu sử dụng một loại động tác, và thêm chỉ một chút các loại động tác khác như là sự bổ trợ.  

Mọi bộ phận khác của cơ thể đều cần tham dự: các ngón tay, cánh tay, bàn tay, vai,vv, chứ không chỉ là các ngón tay. Điều này không có nghĩa rằng mọi phần cơ thể đó phải cử động với một lượng có thể trông thấy - chúng trông có thể như bất động, song chúng phải tham dự. Một phần lớn của sự "tham dự" này sẽ là sự thư giãn có ý thức bởi vì não bộ có xu hướng sử dụng quá nhiều bắp cơ ngay cả cho các nhiệm vụ đơn giản nhất. Hãy thử tách biệt chỉ những bắp cơ cần thiết cho từng động tác và thư giãn tất cả các bắp cơ còn lại. Động tác chung cuộc sẽ mang hình ảnh như thể chỉ duy nhất ngón tay là đang cử động. Với quãng cách vài bộ Anh, hiếm người có khả năng nhận biết một cử động chừng 1mm; nếu mỗi bộ phận của cơ thể ta cử động dưới mực 1 mm, thì tổng số các động tác này có thể dễ dàng cộng lại thành nhiều  mm mà cần thiết cho một cú nhấn phím, ngay cả khi không hề có động tác của ngón tay.  

Soạn giả: Chuan C. Chang (nhà khoa học)

Dịch giả: Nhật Nguyệt (thi sĩ)

Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn bài viết thuộc bản quyền Harmony Co., Ltd

 >>Xem tiếp:

7. Các bài tập 

a.  Giới thiệu: Các bài tập Thuần tuý, Tạo độ mềm dẻo/linh hoạt, và Điều kiện thích nghi. 

b.  Các bài tập nhóm Parallel Set cho sự phát triển kỹ thuật thuần tuý

c.  Cách sử dụng các bài tập Parallel Set (Chương 3, Appassionata-Beethoven)

d.  Các âm giai,  Arpeggio, các bài tập cho sự độc lập ngón và sự nhấc ngón. 

e.  Chơi các hợp âm (rộng), các bài tập dan ngón/lòng bàn tay.

f.  Luyện tập các thao tác Nhảy

g.  Bài tập dan/duỗi cơ (Stretching)  và các bài tập khác. 

h.  Các vấn đề về các bài tập Hanon

i. Luyện tập cho tốc độ.

(P88) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P89) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P90) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

 

 

Viết bình luận