(P76) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

6. Thuộc lòng 

l. Người Thị tấu - Sight reader - đối chiếu với Người chơi Thuộc lòng: Học tác phẩm Inventions của Bach (tiếp theo)

Hầu hết mọi người có một LH kém hơn; Hãy đưa kỹ thuật LH tới gần với của RH hết mực có thể. Như đã được minh hoạ bên trên cho ô nhịp thứ 3 LH, hãy sử dụng các bài tập nhóm parallel set để luyện tập cho kỹ thuật. Bach là đặc biệt hữu ích cho luyện tập cân đối các kỹ thuật LH và RH bởi vì hai tay chơi những đoạn hệt nhau. Do đó, bạn tức thì biết  rằng LH của mình là kém hơn nếu nó không thể đạt tới cùng tốc độ như RH. Với các soạn nhạc gia khác, chẳng hạn Chopin, thì LH thường là dễ hơn và vì vậy không cung cấp một cơ hội tốt để kiểm tra LH. Các nhạc sinh có trình độ kỹ thuật chưa đủ có thể cần luyện tập   HS suốt nhiều tuần trước khi họ có thể hy vọng chơi ổn các bản Invention này, với HT ở tốc độ cao. Trong trường hợp đó, hãy chơi HT ở các tốc độ chậm mà bạn đủ chơi thoải mái và chờ kỹ thuật HS của bạn đủ để phát triển việc tăng tốc HT. 

Nhạc Bach có tiếng xấu là rất khó chơi nhanh, và có tiềm năng cao mắc vấn đề FPD (xem II.25). Giải pháp bản năng cho vấn đề này vẫn thường là chơi chậm một cách kiên trì. Bạn không cần phải chơi rất nhanh để mắc vào nạn FPD với nhiều tác phẩm của Bach. Nếu tốc độ tối đa của bạn là MM = 20, trong khi tốc độ đề nghị của tác phẩm là 100, thế thì cho bạn, 20 đã là nhanh và ở tốc độ đó, FPD đã có thể ngóc cái đầu xấu xí của nó dậy rồi. Đây là lý do tại sao chơi HT chậm và gắng tăng tốc nó lên sẽ chỉ gây ra thêm rối ren và nạn FPD. Giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao có cái tiếng xấu cho nhạc của Bach ấy -- sự khó khăn nảy sinh từ quá nhiều những vòng lặp của chơi chậm HT, điều mà chỉ khiến gia tăng các chỗ rối ren chứ không hỗ trợ gì cho trí nhớ hay kỹ thuật. Giải pháp tốt hơn là HS, luyện tập theo phân khúc. Nếu bạn là người chưa từng luyện tập lối này, bạn sẽ sớm phát hiện rằng mình có thể chơi ở những tốc độ cực nhanh mà bạn chưa từng dám mơ nghĩ tới. 

Bàn tay cố định-Quiet hands: Nhiều giáo viên nhấn mạnh một cách chính đáng về  "Bàn tay cố định" như một mục tiêu mong muốn. Trong phương thức này, các ngón tay thực hiện hầu hết mọi động tác để chơi đàn, với hai bàn tay rất ít cử động. Bàn tay cố định là bài kiểm tra quyết định cho sự thụ đắc kỹ thuật. Sự loại trừ các động tác dư thừa không chỉ cho phép bạn chơi nhanh hơn, mà còn gia tăng sự chủ động kiểm soát của bạn. Nhiều tác phẩm của Bach được thiết kế cho sự luyện tập bàn tay cố định. Một số sự phân ngón rất bất ngờ được ghi trong tổng phổ đã được chọn cũng nhằm để tương thích với, hoặc, giúp thuận tiện, việc chơi với bàn tay cố định. Một số giáo viên  áp đặt việc chơi với bàn tay cố định cho tất cả nhạc sinh cho mọi lúc, ngay cả cho những nhạc sinh mới học, song một phương pháp như vậy là vô hiệu quả bởi bạn không thể chơi chậm với bàn tay cố định, vì vậy không có cách nào để dạy nó ở tốc độ chậm. Nhạc sinh khi ấy sẽ không cảm giác gì hết và thắc mắc thế thì nó có ích gì. Khi chơi chậm, hoặc khi nhạc sinh chưa đủ kỹ thuật, thì việc phải dùng một số động tác phụ là đều không thể tránh, và là đúng đắn. Để cưỡng bàn tay bất động trong những hoàn cảnh như vậy sẽ làm trở ngại thêm việc chơi và tạo stress. Ngay cả những người đã sẵn có kỹ thuật bàn tay cố định cũng có thể bổ sung  nhiều động tác mà không hề phương hại khi chơi chậm hoặc nhanh. Một số giáo viên gắng dạy kỹ thuật bàn tay cố định bằng cách đặt một đồng tiền kim loại lên bàn tay nhạc sinh để xem nó có đủ cố định để đồng tiền sẽ không bị rơi ra  hay không. Phương pháp này chỉ chứng tỏ sự nhận thức của giáo viên đó về tầm quan trọng của bàn tay cố định, nhưng lại phương hại nhạc sinh vì nó tạo nên stress. Nếu bạn đang chơi Bach với hết tốc độ và sử dụng phương pháp bàn tay cố định, thì một đồng tiền đặt trên bàn tay bạn sẽ tức thì văng đi. Chỉ khi chơi vượt quá một tốc độ nhất định nào đó thì phương pháp chơi bàn tay cố định mới trở nên rõ ràng với người chơi piano, và là cần thiết. Khi bạn đã thụ đắc kỹ thuật bàn tay cố định lần đầu, nó là tuyệt đối không thể nhầm lẫn, vì vậy đừng lo việc để mất nó. Khoảng thời gian tốt nhất để dạy nhạc sinh kỹ thuật này, là khi nhạc sinh đã có thể chơi đủ nhanh để có thể cảm giác được bàn tay cố định. Một khi bạn có nó rồi, bạn có thể áp dụng nó để chơi chậm; lúc bấy giờ bạn sẽ có nhiều chủ động hơn và thêm nhiều thời gian rỗi giữa các nốt. Theo đó kỹ thuật bàn tay cố định thì không hề là một động tác chuyện biệt của bàn tay mà là một cảm giác của sự chủ động và sự vắng mặt cận tuyệt đối của các bức tường tốc độ.

Soạn giả: Chuan C. Chang (nhà khoa học)

Dịch giả: Nhật Nguyệt (thi sĩ)

Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn bài viết thuộc bản quyền Harmony Co., Ltd

 >>Xem tiếp:

6. Thuộc lòng

a.  Vì sao phải học thuộc lòng ?

b.  Ai có thể Học thuộc lòng, thuộc Cái gì, Khi nào.

c.  Thuộc lòng và Bảo trì trí nhớ.

d.  Trí nhớ bàn tay - Hand Memory

e.  Khởi đầu tiến trình học thuộc.

f.  Củng cố trí nhớ/dữ liệu đã ghi nhớ

g.  Luyện tập nguội - Practicing Cold

h.  Chơi chậm

i.  Lượng tính trong đầu-Mental Timing

j. Xây dựng Ký ức vĩnh viễn, Chơi trong đầu - Establishing Permanent Memory, Mental Play

k. Bảo lưu/Duy trì Trí nhớ một tác phẩm

l. Người Thị tấu

m. Chức năng Ghi nhớ Con người; Âm nhac = Thuật toán Ghi nhớ -Memory Algorithm

n.  Làm sao để trở thành một người nhớ giỏi

o.  Tóm tắt

(P77) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P78) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P79) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

 

Viết bình luận