(P169) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

Đăng bởi Admin Harmony
Thứ Fri,
09/07/2021

PHỤ LỤC 

Giáo trình mà tác giả (Chuang C. Chang  đề nghị)

Alfred's Basic Piano Library: Duet Book

Hal-Leonard

Level 4

Dynamic Duets

The F. J. H. Music Co. Inc.

Intermediate- Late Intermediate

Plymouth Rocks: Duet

Warner Bros.

Late Intermediate

Twenty Piano Duet Transcriptions of Favorite Hymns

Theodore Presser Co.

 

Dan Coates: Easĩ Pop Duets

Warner Bros.

 

Wesley Schaum's: Tunes for Two  Book 2

Schaum

 

Alfred's Basic Piano Library: Duet Book

Hal-Leonard

Level 3

Dan Coates: Easĩ Movie Duets

Warner Bros.

 

Wesley Schaum's: Tunes for Two Book 1

Schaum

 

Half & Half:  Vol. 1

Carl Fischer

Elementary- Easĩ Intermediate

Catherine Rollin: Celebration Overture

Alfred

Intermediate

Alfred's Piano Library: Duet Book

Hal-Leonard

Level 2

Bastien Piano Basics: Theory

Neil A. Kjos Music Co.

Primer

Theory Workbook

Schaum

Level 1

Theory Workbook

Schaum

Primer

Magic Finger Technique: Book 1

General Words & Music Co.

 

Piano Adventures: Theory Book

The F. J. H. Music Co. Inc.

Primer

Allison Contemporary Piano Collections

Hal-Leonard

Intermediate

First Impressions: An Intermediate Piano Method  Vol. 1

Alfred

Mid-Intermediate

Schmitt Preparatory Exercises

Alfred

 

Four Star: Sight Reading and Ear Tests      Book 7

Frederick Harris Music

 

Four Star: Sight Reading and Ear Tests      Book 9

Frederick Harris Music

 

Four Star: Sight Reading and Ear Tests    Book 5

Frederick Harris Music

 

Four Star: Sight Reading and Ear Tests     Book 8

Frederick Harris Music

 

Four Star: Sight Reading and Ear Tests     Book 6

Frederick Harris Music

 

Four Star: Sight Reading and Ear Tests    Book 10

Frederick Harris Music

 

Alexander Peskanov's The Russian Technical Regimen for the Piano: Exercise  Vol. 3

The Willis Music Co.

 

Alexander Peskanov's The Russian Technical Regimen for the Piano: Single Note Scales

The Willis Music Co.

 

Keyboard Theory

Frederick Harris Music

Level 1

Keyboard Theory  Book 5

Cormel Publishing Co. Inc.

 

Keyboard Theory  Book 4

Cormel Publishing Co. Inc.

 

Keyboard Theory: Preparatory Book E

Frederick Harris Music

 

Keyboards Theory: Preparatory Book D

Frederick Harris Music

 

Keyboard Theory: Preparatory Book C

Frederick Harris Music

 

The Basic Book of Scales, Chords, Arpeggios & Cadences

Alfred

 

Theory Pages

Heritage Music Press

Primer

 

 

Soạn giả: Chuan C. Chang (nhà khoa học)

Dịch giả: Nhật Nguyệt (thi sĩ)

Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn bài viết thuộc bản quyền Harmony Co., Ltd

 >>Xem tiếp:

20. Bach: Soạn nhạc gia và Người thầy vĩ đại nhất (15 Invention và các nhóm Parallel Set của chúng)

21. Tâm lý học của Piano

22. Tóm lược Phương pháp.

PHỤ LỤC  

LỜI BẠT CỦA NGƯỜI DỊCH

(P170) Lời bạt của người dịch 

Từ viết tắt và thuật ngữ thường dùng

 

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: