(P162) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

19. Tập quán luyện tập “Lý tưởng” (Những chỉ dạy của Bach và bản Invention 4)

c. Các nguyên tắc luyện tập “chuẩn (normal)” và các Chỉ dẫn của Bach (tiếp theo)

Bạn đã luyện tập được hơn một giờ rồi, và các ngón tay của đang bay bổng. Đây là lúc bạn có thể thực sự  tạo sinh âm nhạc ! Bạn phải thực hiện mọi nỗ lực để luyện tập tạo sinh âm nhạc trong tối thiểu là phân nửa tổng thời gian luyện tập. Một khi bạn đã  xây dựng được một nhạc mục trình diễn tương đối đủ lớn, bạn nên gắng đây “thời gian âm nhạc” này từ 50% lên 90%. Do đó, bạn phải một cách chủ định dự trữ tỷ lệ này của tổng thời gian luyện tập cho nhạc cảm. Hãy chơi bằng tất cả tâm hồn thể xác mà bạn có thể tập trung. Sự tìm kiếm lối diễn tấu diễn cảm là rất nhọc; do đó, ban đầu, nó sẽ đòi hỏi nhiều sự thích nghi và nỗ lực hơn bất cứ cái gì bạn có thể thực hiện với Hanon. Nếu bạn không có một vị thầy, thì những cách duy nhất mà từng được biết để học nhạc cảm/diễn cảm là lắng nghe các bản thu âm và đi dự các buổi hòa nhạc. Nếu bạn có kế hoạch trình diễn một tác phẩm cụ thể trong một tương lai gần, hãy chơi nó chậm, hoặc tối thiểu ở một tốc độ thoải mái và hoàn toàn chủ động một lần, trước khi tiếp tục tới một cái gì đó khác. Sự diễn cảm là không quan trọng khi chơi chậm. Trong thực tế, có thể là hữu ích để chủ ý chơi với rất ít diễn cảm khi chơi chậm trước khi chuyển sang một cái gì đó khác. 

Việc học Bach được đặc biệt nhấn mạnh trong sách này. Vì sao? Bởi vì các bản nhạc Bach mà được viết cho sự phát triển kỹ thuật là độc sáng duy nhất trong lĩnh vực sư phạm piano ở cái phương pháp lành mạnh, hoàn chỉnh, hiệu quả, và chính xác của nó cho sự thụ đắc kỹ thuật  -- không có bất cứ cái gì khác tương tự như thế. Mọi giáo viên kinh nghiệm đều kê một số tác phẩm Bach cho học tập. Như đã đề cập bên trên, cái lý do duy nhất tại sao các nhạc sinh không luyện tập nhiều tác phẩm của Bach hơn là bởi vì, nếu không có các phương pháp luyện tập thích đáng, chúng dường là khó tới mức bất khả thi. Bạn có thể tự minh chứng các sự hữu lợi của các bài học của Bach bằng cách học 5 trong số các tác phẩm bài học cho kỹ thuật của ông và luyện tập chúng trong nửa năm hoặc dài hơn. Sau đó quay lại và chơi các tác phẩm khó nhất bạn từng học trước kia, rồi bạn sẽ kinh ngạc trước sự dễ dàng thoải mái và khả năng chủ động lớn hơn nhiều mà giờ bạn đã đạt được. Các tác phẩm của Bach được thiết kế để tạo dựng những nghệ sĩ piano hòa nhạc với kỹ thuật cơ bản vững đẹp.

Các bản etude của Chopin không được thiết kế cho sự phát triển kỹ thuật tuần tự và hoàn chỉnh, và nhiều tác phẩm của Beethoven có thể gây chấn thương bàn tay và chấn thương tai nếu bạn không có được sử dụng thích đáng (có khả năng chính chúng đã làm tổn thương thính lực của Beethoven). Không ai trong hai nhạc sĩ đó dạy bạn cách luyện tập. Do đó, các tác phẩm của Bach đứng riêng rẻ nổi bật bên trên tất cả các tác phẩm khác cho sự phát triển kỹ thuật. Với các phương pháp luyện tập của sách này, chúng ta nay có thể  tận dụng triệt để nguồn tài nguyên của Bach cho sự phát triển kỹ thuật mà tới nay vẫn bị sử dụng kém tới mực đáng đau lòng.  

Dĩ nhiên, Hanon, vv (có nhiều vị khác nữa, chẳng hạn Cramer-Bulow) là thậm chí không đáng được thảo luận ở đây bởi vì họ đã bỏ qua điểm quan trọng nhất: rằng, nếu không có âm nhạc/nhạc cảm, thì kỹ thuật trở thành bất khả. Nhưng các âm giai và các arpeggio là cần thiết là vì chúng hình thành cái nền trong thực tế của bất cứ cái gì chúng ta chơi. Sự đòi hỏi phải có nhạc cảm có nghĩa là chúng ta phải luyện tập chúng theo những cung cách mà sao cho, khi những người khác nghe bạn chơi âm giai, họ sẽ thốt “Chao ôi!”. Thế thì, cớ sao không luyện tập Hanon theo cùng cách này? Bạn có thể, song chúng là không cần thiết, bởi có rất nhiều các nhạc liệu tốt hơn để dùng cho sự luyện tập cái nghệ thuật của người nhạc sĩ.  

Tóm lại, không hề có bất cứ cái gì như là một nguyên tắc luyện tập chuẩn. Cái khái niệm về một nguyên tắc luyện tập cố định đã nảy sinh bởi vì những người thực hành các phương pháp bản năng những kẻ mà không hề biết cách dạy các phương pháp luyện tập đã sử dụng nó bởi vì họ nào có biết cái gì khác hơn để dạy. Với những người biết các phương pháp luyện tập, thì cái khái nguyên tắc luyện tập chuẩn trở thành một ý niệm có phần ngu ngốc. Lấy ví dụ, nguyên tắc luyện tập chuẩn có thể khởi đầu bằng các bài tập Hanon; tuy nhiên, bạn có thể nhanh chóng đẩy các bài tập Hanon lên những tốc độ phi thường bằng cách áp dụng các phương pháp của sách này. Và một khi bạn đã hoàn tựu điều đó, bạn bắt đầu thắc mắc rằng cớ gì bạn lại cần duy trì lặp đi lặp lại sự này.

Bạn sẽ được cái lợi gì khi chơi các bài tập Hanon nhanh khủng khiếp hằng ngày? Thay cho một nguyên tắc luyện tập chuẩn, bạn phải xác định mục tiêu của bạn cho từng buổi luyện tập là gì, và  lựa chọn những phương pháp luyện tập cần thiết cho tiêu đích đó. Trong thực tế, nguyên tắc luyện tập của bạn sẽ không ngừng tiến triển/tiến hoá trong thời gian của từng buổi luyện tập. Do thế, cái chìa khoá cho sự thiết kế một buổi luyện tập tốt là một kiến thức thâm sâu về tất cả các phương pháp luyện tập. Nguyên tắc này khác biệt thế nào so với nguyên tắc luyện tập bản năng  thì được miêu tả ở mục II.1!

 

Soạn giả: Chuan C. Chang (nhà khoa học)

Dịch giả: Nhật Nguyệt (thi sĩ)

Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn bài viết thuộc bản quyền Harmony Co., Ltd

 >>Xem tiếp:

19. Tập quán luyện tập “Lý tưởng” (Những chỉ dạy của Bach và bản Invention 4)

a. Học các Nguyên tắc.

b. Nguyên tắc Học một tác phẩm mới.

c. Các nguyên tắc luyện tập “chuẩn (normal)” và các Chỉ dẫn của Bach.

20. Bach: Soạn nhạc gia và Người thầy vĩ đại nhất (15 Invention và các nhóm Parallel Set của chúng)

21. Tâm lý học của Piano

22. Tóm lược Phương pháp.

(P163) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P164) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

Viết bình luận