(P156) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

19. Tập quán luyện tập “Lý tưởng” (Những chỉ dạy của Bach và bản Invention 4)

c. Các nguyên tắc luyện tập “chuẩn (normal)” và các Chỉ dẫn của Bach.

Sau 3, 4 ngày luyện tập, bạn có thể quay trở lại với  với  nguyên tắc luyện tập “chuẩn” của bạn. Về nguyên tắc “học thuộc,” chúng ta căn bản là không thực hiện bất cứ cái gì ngoài việc học thuộc bởi vì sự pha trộn việc học thuộc với các luyện tập khác sẽ làm chậm tiến trình học thuộc. Ở nguyên tắc luyện tập “chuẩn,” chúng ta có thể tận dụng sự khởi đầu, khi hai bàn tay còn “nguội” và chơi một nguội một số tác phẩm đã luyện tập hoàn thành. Dĩ nhiên, bạn không thể chơi nguội những tác phẩm khó, nhanh. Hãy chơi hoặc là các tác phẩm dễ hơn, hoặc chơi tác phẩm khó với tốc độ chậm hơn. Một quy trình tốt là khởi đầu với các tác phẩm dễ hơn rồi dần dần chơi các tác phẩm khó hơn.

Một khi bạn đã trở thành một người trình diễn đủ cứng hầu bạn không còn gặp trở ngại gì khi chơi nguội  (sự này có thể mất độ một năm), thì bước này trở thành tùy chọn, đặc biệt là nếu bạn chơi piano hằng ngày. Nếu bạn không chơi piano hằng ngày, bạn có thể mất khả năng chơi nguội nếu bạn dừng luyện tập nó. Một điều khác mà có thể luyện tập trong quãng thời gian khởi động là chạy âm giai và arpeggio; xem các mục III.4.b và III.5 cho các chi tiết về cách luyện tập chúng. Bạn cũng có thể gắng luyện sự độc lập của ngón và sử dụng các bài của mục III.7.d; một số người chơi piano mà muốn phát triển sự độc lập của ngón  có một tập quán là luyện tập các bài tập này một hoặc hai lần hằng ngày. Hãy bắt đầu luyện tập các tác phẩm khác thêm vào tác phẩm của  Bach. 

Tới thời điểm này, bạn nên có khả năng chơi toàn bộ Bach Invention trong đầu, HS, mà không gặp trở ngại nào. Đây là một thời gian tốt để tiến hành ôn luyện các tác phẩm mà bạn đã thuộc trước đây, bởi vì việc học một tác phẩm mới thường gây hậu quả là khiến bạn quên một số phần của các  tác phẩm mà bạn đã thuộc nó. Hãy luyện tập luân phiên giữa bản Bach Invention và các tác phẩm cũ của bạn. Bạn nên luyện tập bản Bach HS đa phần thời gian cho tới khi bạn đã thụ đắc tất cả các luyện tập cần thiết. Hãy nhanh chóng gia tăng tốc độ hết sức bạn có thể, cho tới các tốc độ vượt tốc độ yêu cầu, trong các phân khúc ngắn. Hãy chủ yếu luyện tập các phân khúc gây bạn khó khăn. Một khi bạn đã đạt được một tốc độ nhất định HS, hãy bắt đầu luyện tập HT ở một tốc độ chậm hơn. Ngay khi bạn đã cảm thấy thoải mái  HT ở một tốc độ chậm, hãy đưa nó tới một một tốc độ nhanh hơn, vẫn thế, trong các phân khúc ngắn. Để tăng tốc (HS hoặc HT), đừng sử dụng máy đánh nhịp hoặc cưỡng các ngón tay chơi nhanh hơn. Hãy đợi cho tới khi bạn có được cái cảm giác rằng các ngón tay của bạn MUỐN đi nhanh hơn, rồi khi đó hãy tăng tốc độ với một lượng thoải mái. Điều này sẽ cho phép bạn luyện tập với sự thư giãn và tránh được các bức tường tốc độ. 

Để chuyển thành công từ luyện tập HS sang HT, hãy đào luyện/trau dồi cái cảm giác rằng hai bàn tay của bạn cần nhau để chơi. Điều này sẽ giúp bạn phát hiện các động tác cần cho sự chơi HT. Chơi HS là hữu ích ngay cả trong khi bạn đang chơi HT; ví dụ, nếu bạn vấp một lỗi ở một tay trong khi đang chơi HT, bạn vẫn có thể tiếp tục chơi với tay kia rồi đón trở lại bàn tay bị lỗi bất kỳ khi nào có thể. Nếu không luyện tập HS sâu, một kỳ công như thế sẽ là bất khả thi. Bạn có thể luyện tập một  thủ thuật như vậy như một phần của tiến trình học thuộc – đừng chờ cho tới buổi trình diễn rồi mới gắng thực hiện nó! 

Để thụ đắc được các kỹ thuật cụ thể mà Bach dự định dạy, chúng ta phải phân tích các Invention trong chi tiết Các Invention của Bach được ông sáng tác như các bài luyện tập cho kỹ thuật và mỗi bài nhằm dạy bạn các kỹ thuật riêng biệt. Do đó, chúng ta phải biết các kỹ năng nào mà bản Invention này muốn dạy. Bach dạy chúng ta không chỉ các kỹ năng chuyên biệt, mà còn cả CÁCH LUYỆN TẬP CHÚNG! Tức là, bằng cách phân tích các bản Invention, chúng ta có thể học nhiều trong số các phương pháp của sách này! Trước nhất, hãy chơi toàn bộ bản nhạc sử dụng TO. Lưu ý rằng Bach đã lồng vào một lượng tối đa những điểm cần chơi tréo ngón cái hầu cho chúng ta có thật nhiều cơ hội luyện tập chúng – rõ ràng là một cấu trúc có chủ ý. Trong cấu trúc phân ngón 212345 của RH ở ô nhịp 1, hãy luyện tập xoay trục quanh ngón 2 đầu tiên với bàn tay trong tư thế  glissando để giúp thuận tiện TO.

Soạn giả: Chuan C. Chang (nhà khoa học)

Dịch giả: Nhật Nguyệt (thi sĩ)

Chia sẻ, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn bài viết thuộc bản quyền Harmony Co., Ltd

 >>Xem tiếp:

19. Tập quán luyện tập “Lý tưởng” (Những chỉ dạy của Bach và bản Invention 4)

a. Học các Nguyên tắc.

b. Nguyên tắc Học một tác phẩm mới.

c. Các nguyên tắc luyện tập “chuẩn (normal)” và các Chỉ dẫn của Bach.

(P157) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

(P158) Phương pháp luyện tập đàn piano - Nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

 

Viết bình luận