Lý do bạn nên bắt đầu chơi một nhạc cụ âm nhạc (Phần 1)

Tất cả mọi người trong chúng ta đều thích âm nhạc nhưng không nhiều người trong chúng ta biết chơi nhạc cụ. Tuy nhiên, không bao giờ quá muộn để học chơi một nhạc cụ. Đây là 10 lý do tại sao bạn nên làm thế. 1. CHƠI NHẠC CỤ LÀM...

Lý do bạn nên bắt đầu chơi một nhạc cụ âm nhạc (Phần 2)

Tất cả mọi người trong chúng ta đều thích âm nhạc nhưng không nhiều người trong chúng ta biết chơi nhạc cụ. Tuy nhiên, không bao giờ quá muộn để học chơi một nhạc cụ. Đây là 5 lý do tiếp theo để bắt đầu học chơi một nhạc cụ. 5....