Upright Piano Grand Piano
Stt. Dịch vụ ĐVT Đàn Châu Á Đàn Châu Âu Đàn Châu Á Đàn Châu Âu
1 Lên dây (Tuning) 1 lần                  400,000                  600,000              1,000,000              1,200,000
2 Vệ sinh 1 lần                  400,000                  600,000                  800,000              1,000,000
3 Vận chuyển lên lầu (thang bộ) 1 lầu                  400,000                  400,000                  600,000                  600,000
4 Vận chuyển lên lầu (thang máy) 2 lầu                  300,000                  300,000                  500,000                  500,000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: