Menu
Menu
Loading...
Loading...

Tin tức

Thi chứng chỉ âm nhạc Quốc tế AMEB - Kiểm tra bài biểu diễn (Repertoire Examination)

THI CHỨNG CHỈ ÂM NHẠC QUỐC TẾ AMEB - KIỂM TRA BÀI BIỂU DIỄN (REPERTOIRE EXAMINATION)

Thí sinh dự thi sơ cấp đến lớp 8 có thể lựa chọn hoàn thành bài kiểm tra biểu diễn (Repertoire Exam) thay vì bài kiểm tra toàn diện (Comprehensive Exam). Các bài kiểm tra biểu diễn không có kiểm tra kỹ năng (Technical Work), thị tấu (Sight Reading), kiểm tra kỹ năng nghe (Aural Test) và kiến thức chung (General Knowledge).

Sơ cấp đến lớp 4 (CẤP 1) - Kiểm tra Bài biểu diễn (Repertoire Exam)

  • Thí sinh phải chuẩn bị 4 tác phẩm (3 tác phẩm thuộc Danh sách + 1 tác phẩm Lựa chọn riêng) để trình bày khi thi.
  • Các ứng viên phải chọn một tác phẩm từ mỗi Danh sách A, B và C từ sách AMEB Piano Series 17, Series 18 hoặc danh sách trong tài liệu giáo trình. Ngoài ra, các thí sinh phải chuẩn bị một bài biểu diễn tự chọn.
  • Các bài thi tự chọn có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào được liệt kê trong giáo trình của lớp đó. Các bài thi tự chọn cũng có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào không được liệt kê trong giáo trình, nhưng có độ dài và giá trị giáo dục tương tự với các tác phẩm khác được nêu trong danh sách giáo trình.

Lớp 5 đến lớp 8 (CẤP 2) - Kiểm tra Bài biểu diễn

  • Thí sinh phải chuẩn bị 5 tác phẩm (3 tác phẩm trong Danh sách + 2 tác phẩm Lựa chọn riêng có thể lấy từ series 1, 2, 3, 4 để trình bày khi thi.
  • Thí sinh phải chọn một tác phẩm từ ba danh sách khác nhau trong toàn bộ giáo trình cho lớp đó, tức là một tác phẩm từ mỗi Danh sách A, B và C hoặc A, C, và D hoặc A, B và D hoặc B, C và D. Ngoài ra, các ứng cử viên phải chuẩn bị hai tác phẩm tự chọn (Own Choice Works).
  • Các tác phẩm tự chọn có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào được liệt kê trong giáo trình đầy đủ cho lớp đó. Các tác phẩm tự chọn cũng có thể bao gồm bất kỳ tác phẩm nào không được liệt kê trong giáo trình, nhưng có độ dài và giá trị giáo dục tương tự với các tác phẩm khác được nêu trong danh sách giáo trình.

 
  • Chia sẻ qua viber bài: Thi chứng chỉ âm nhạc Quốc tế AMEB - Kiểm tra bài biểu diễn (Repertoire Examination)
  • Chia sẻ qua reddit bài:Thi chứng chỉ âm nhạc Quốc tế AMEB - Kiểm tra bài biểu diễn (Repertoire Examination)

Bài viết liên quan

Tạo sinh các Tài Năng âm nhạc

PHẦN (TT1): Phương pháp luyện tập đàn piano - nguyên lý và nguyên tắc nền tảng

Thông báo tổ chức khoá tập huấn giáo viên AMEB lần 2

Giáo viên tham gia cuộc thi khi khi đạt, sẽ được cấp chứng chỉ Giáo viên quốc tế AMEB.

Đàn piano điện thông minh The ONE TOP X100 giá 33.800.000đ

Công nghệ kết nối MFi tính năng "3 trong 1" kết nối với mọi ứng dụng dạy và học đàn piano khác có độ chính xác tuyệt đối

Chia sẻ về The ONE Smart Piano từ cựu giám đốc Facebook Việt Nam

Được nhiều bạn khuyến khích, lâu lâu mình sẽ chịu khó chia sẻ những phương pháp giáo dục mà mình thấy hiệu quả.

TÌM KIẾM

Danh mục

Loading...

ưu đãi đặc biệt